ตอนนี้ทุกคนในออสเตรเลียเข้ารับการตรวจรักษาเอชไอวีได้ฟรี* แม้ไม่มีบัตรเมดิแคร์

*รัฐเซาท์ออสเตรเลีย แทสเมเนีย และวิกตอเรีย อาจเรียกเก็บเงินร่วมจ่าย

คลิกเลือกจากเมนูด้านล่างเพื่อรับทราบข้อมูลว่า คุณจะสามารถเข้ารับการตรวจเอชไอวี, ใช้บริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และรับการรักษาได้อย่างไรในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

คุณยังสามารถรับทราบข้อมูลได้ในภาษาต่อไปนี้อีกด้วย

简体中文     繁体中文     English     Español      Português      Tiếng Việt

รู้สถานะ รับการตรวจ รับการรักษา

แคมเปญ “การรักษาเอชไอวีสำหรับทุกคน” เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้

แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข่าวดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ ออสเตรเลียที่ทำให้การตรวจรักษาเอชไอวีเป็นบริการฟรี* สำหรับทุกคนในออสเตรเลียโดยไม่ขึ้นกับสิทธิเมดิแคร์ รวมถึงผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน, วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าทำงานชั่วคราว

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกและกลยุทธ์กระตุ้นให้เข้ารับการตรวจหรือรักษาเอชไอวีแต่เนิ่นๆ

ข้อมูลนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิเมดิแคร์ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ, กฎหมาย, เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Support) และความช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับเอชไอวี

ชุดสื่อโซเชียลและโปสเตอร์

คุณสามารถดาวน์โหลดชุดสื่อโซเชียลและโปสเตอร์ของเราเพื่อเข้าร่วมแคมเปญ แล้วพิมพ์ภาพโปสเตอร์นำไปตั้งแสดงได้อย่างภูมิใจ อย่าลืมใส่แฮชแท็กแคมเปญของเราในโพสต์โซเชียลของคุณด้วยนะ #NoMedicareNoProblem #KnowYourStatus #GetTested #GetTreatment #NAPWHA

ขั้นแรก: รับการตรวจเป็นประจำ

ในออสเตรเลีย การตรวจเอชไอวีเป็นบริการฟรี* และแนะนำให้ตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นถ้าคุณมีคู่นอนหลายคนแพทย์ทุกคนสามารถให้บริการตรวจสุขภาพทางเพศ และคุณยังสามารถรับบริการอื่นได้อย่างครบถ้วนที่คลินิกสุขภาพทางเพศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและคลินิกสุขภาพทางเพศจะให้ความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย เป็นความลับ และไม่ตัดสินคุณ

สมาคมแห่งชาติผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีในออสเตรเลีย หรือ National Association of People with HIV Australia (NAPWHA) ยังสามารถส่งชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองให้คุณฟรี  ชุดตรวจเอชไอวีนี้จะถูกจัดส่งโดยบริการพัสดุด่วนพิเศษของการไปรษณีย์ออสเตรเลีย (Australia Post) บรรจุในซองพัสดุมาตรฐานแบบด่วนโดยไม่ระบุสิ่งที่อยู่ข้างใน ชุดตรวจจะถูกห่อด้วยแผ่นพลาสติกฟองอากาศโดยไม่ระบุชื่อบริษัท ถ้าคุณกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวกับที่อยู่ปัจจุบัน การไปรษณีย์ออสเตรเลียยังมี บริการตู้รับพัสดุไปรษณีย์ที่คุณสามารถรับพัสดุได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย  สั่งชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองฟรี.

การตรวจเอชไอวีเป็นประจำไม่เพียงแค่ช่วยดูแลสุขภาพทางเพศของคุณ แต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพทางเพศของคู่นอนของคุณอีกด้วย

ขั้นที่สอง: คุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (HIV Peer Support)

ในออสเตรเลีย มีบริการเพื่อนช่วยเพื่อนที่เป็นความลับและไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณต้องการ เพื่อนช่วยเพื่อนคือผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีที่ผ่านการอบรม เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและเข้าถึงระบบบริการทางด้านสุขภาพและสังคมในออสเตรเลีย

ถ้าคุณมีเชื้อเอชไอวีและต้องการจะคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเป็นความลับ NAPWHA มี รายชื่อบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

ถ้าคุณเพิ่งได้รับผลวินิจฉัยว่ามีเชื้อเอชไอวี เราเข้าใจดีว่าคุณอาจรู้สึกเคว้งคว้าง เจ็บปวด และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น NAPWHA ได้พัฒนาชุดข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับเอชไอวีที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและให้คำแนะนำกับคุณได้

ถ้าผลตรวจเอชไอวีของคุณเป็นลบ คุณก็ยังควร รับการตรวจเป็นประจำต่อไป หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนหรือคนที่ให้คำปรึกษา คุณสามารถขอให้แพทย์ของคุณแนะนำคนที่คุณสามารถคุยด้วยได้

ขั้นที่สาม: รับการรักษาอย่างฉับไว

ในออสเตรเลีย การรักษาเอชไอวีเป็นบริการฟรี* สำหรับทุกคน แม้คุณจะไม่มีบัตรเมดิแคร์

 • ด้วยการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เอชไอวีเป็นภาวะเรื้อรังที่ควบคุมได้
 • ด้วยการรักษาที่เพียงพอ ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายของคุณจะอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ ซึ่งหมายความว่าเชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่คู่นอนของคุณได้

*ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, วิกตอเรีย และแทสเมเนีย คุณอาจต้องเสียเงินร่วมจ่าย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โปรดคลิกเมนูเพื่อเลือกรัฐหรือดินแดนที่คุณพักอาศัย เพื่อค้นหาสถานที่เข้ารับการตรวจ, บริการเพื่อนช่วยเพื่อน และการรักษาที่เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT)

 • รับยาเอชไอวีได้ฟรี ถ้ารับจากห้องยาของโรงพยาบาลแคนเบอร์รา
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

แพทย์ของคุณ, เภสัชกรในพื้นที่ หรือศูนย์สุขภาพทางเพศแคนเบอร์รา หมายเลขโทรศัพท์ (02) 5124 2184 สามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

 • รับยาเอชไอวีได้ฟรี ถ้ารับจากห้องยาของโรงพยาบาลรัฐในนิวเซาท์เวลส์
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้
 • ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลอาจสามารถส่งยาไปยังร้านขายยาที่ใกล้คุณได้ โปรดสอบถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับบริการนี้

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

แพทย์ของคุณ, เภสัชกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพทางเพศสามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือโทรไปที่ NSW Sexual Health Infolink หมายเลขโทรศัพท์ 1800 451 624.

หรือคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อนช่วยเพื่อนของPositive Life NSW ได้ที่ (02) 8357 8386.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT)

 • รับยาเอชไอวีได้ฟรี ถ้ารับจากห้องยาของโรงพยาบาล หรือคลินิก 34
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้
 • ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่คลินิก 34 หรือห้องยาของโรงพยาบาล ทางคลินิกหรือโรงพยาบาลอาจสามารถส่งยาไปยังร้านขายยาที่ใกล้คุณได้ โปรดสอบถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับบริการนี้

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

แพทย์ของคุณ, เภสัชกรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่คลินิก 34 สามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ ค้นหาคลินิก 34 ในพื้นที่ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐควีนส์แลนด์ (QLD)

 • การรับยาเอชไอวีสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิเมดิแคร์จะได้รับการประสานจากส่วนกลางและจ่ายยาผ่านห้องยาของโรงพยาบาล
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้
 • ต้องรับยาจากห้องยาของโรงพยาบาลสุขภาพของรัฐควีนส์แลนด์

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

แพทย์เอชไอวีของคุณ และเภสัชกรโรงพยาบาลสามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ ค้นหาบริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีในพื้นที่ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666 อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA)

 • ผู้ไม่มีบัตรเมดิแคร์สามารถรับยาเอชไอวีได้ฟรี* เมื่อรับจากห้องยาของโรงพยาบาลที่ได้รับงบจากรัฐบาล
 • สำหรับผู้มีสิทธิเมดิแคร์ อาจมีการเรียกเก็บเงินร่วมจ่ายสำหรับยาเอชไอวี
 • ผู้ให้การรักษาของคุณจะสามารถช่วยประสานให้คุณเข้าถึงยาเอชไอวีได้
 • ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลอาจสามารถส่งยาไปยังร้านขายยาที่ใกล้คุณได้ โปรดสอบถามผู้ให้การรักษาคุณเกี่ยวกับบริการนี้

ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

ผู้ให้การรักษาเอชไอวีของคุณ และเภสัชกรทุกคนสามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ ค้นหาบริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666 อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐแทสเมเนีย (TAS)

 • สามารถรับยาเอชไอวีได้ฟรี* เมื่อรับจากห้องยาของโรงพยาบาลที่ได้รับงบจากรัฐบาล อาจมีการเรียกเก็บเงินร่วมจ่ายขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของโรงพยาบาล
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้ นอกจากนี้ คลินิกบริการสุขภาพทางเพศแทสเมเนีย (คลินิก 23, 34 หรือ 60) ก็สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้เช่นกัน
 • ต้องรับยาจากห้องยาของโรงพยาบาลที่ได้รับงบจากรัฐบาล ถ้าคุณประสบความลำบากในการรับยาจากห้องยาของโรงพยาบาล เนื่องจากระยะทางไกลหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถปรึกษาหาทางเลือกอื่นๆ ได้กับบริการสุขภาพทางเพศแทสเมเนีย
ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

คลินิกบริการสุขภาพทางเพศแทสเมเนีย (คลินิก 23, 34 หรือ 60) สามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ ค้นหาสถานที่ให้บริการสุขภาพทางเพศและข้อมูลติดต่อ.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666 อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐวิกตอเรีย (VIC)

 • สามารถรับยาเอชไอวีได้ฟรี* เมื่อรับจากห้องยาของโรงพยาบาลที่ได้รับงบจากรัฐบาล อาจมีการเรียกเก็บเงินร่วมจ่ายขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของโรงพยาบาล
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้สั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ (แพทย์ผู้สั่งจ่ายยา s100 Prescriber) เท่านั้น ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้
 • สามารถรับยาจากห้องยาของโรงพยาบาลรัฐใดก็ได้
 • ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางไปรับยาที่ห้องยาของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลอาจสามารถส่งยาไปยังร้านขายยาที่ใกล้คุณได้ โปรดสอบถามผู้ให้การรักษาคุณเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ
ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

ค้นหาโรงพยาบาลรัฐในรัฐวิกตอเรียที่ใกล้ที่สุด แพทย์หรือเภสัชกรของคุณสามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือส่งอีเมลไปที่ VICHIVTP@health.vic.gov.au

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666 อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA)

 • สามารถรับยาเอชไอวีได้ฟรี เมื่อรับจากห้องยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือผ่านการประสานจากแพทย์หรือคลินิกของคุณ (อาจเสียค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับนโยบายโรงพยาบาล)
 • ใบสั่งยาต้องออกโดยผู้สั่งยาของโรงพยาบาลหรือของคลินิกสุขภาพทางเพศ ถ้าแพทย์ปัจจุบันที่รักษาคุณอยู่ไม่สามารถสั่งจ่ายยาเอชไอวีได้ แพทย์ก็จะส่งคุณต่อไปยังแพทย์ที่สั่งจ่ายได้
 • ถ้าคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ไม่สามารถเดินทางไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกได้ ยาจะถูกจัดส่งไปยังบ้านของคุณ หรือสามารถไปรับได้ในพื้นที่ใกล้เคียงตามที่คลินิกของคุณประสานไว้ล่วงหน้า
ถ้าคุณยังมีข้อสงสัย

แพทย์ของคุณ แผนกห้องยาโรงพยาบาล และ HIV Information Line (หมายเลขโทรศัพท์ 1300 56 52 57 หรือไปที่ WAAC) สามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ NAPWHA ได้ที่ 1800 259 666อีกด้วย หรือถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของคุณอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีในออสเตรเลีย

การรักษาเอชไอวีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีทางเลือกในการรักษาที่ล้ำหน้ามากกว่าเดิม ในปัจจุบัน การมีเชื้อเอชไอวีถูกมองว่าเป็นภาวะเรื้อรังที่ควบคุมได้ถ้าได้รับการรักษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการรักษาเอชไอวีสามารถลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดจนอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบได้อย่างไร และวิธีในการควบคุมและรักษาความคงที่ในการตรวจไม่พบเชื้อ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันไม่มีสิทธิเมดิแคร์ จะรับการตรวจรักษาเอชไอวีฟรี*ได้มั้ย

ได้ ทุกคนในออสเตรเลียสามารถรับการตรวจรักษาเอชไอวีได้ฟรี* แม้จะไม่มีบัตรเมดิแคร์ เพราะรัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในออสเตรเลียภายในปี 2030 อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีทุกคน

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย แทสเมเนีย และวิกตอเรีย วิกตอเรียอาจมีการเรียกเก็บเงินร่วมจ่ายสำหรับบริการรักษาเอชไอวี แต่ NAPWHA ยังเดินหน้ารณรงค์ให้ทั้งสองรัฐนี้เลิกเก็บเงินร่วมจ่าย เพื่อให้เป็นบริการฟรีอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในออสเตรเลีย

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการรับการตรวจรักษาเอชไอวีนั้นมีอยู่ในหน้านี้แล้ว โปรดคลิกเมนูเพื่อเลือกรัฐหรือดินแดนของคุณ

ผลตรวจของฉันเป็นบวก จะสามารถรับความช่วยเหลือได้ที่ไหน

ถ้าผลตรวจเอชไอวีของคุณเป็นบวก กรุณาติดต่อบริการเพื่อนช่วยเพื่อนในรัฐหรือดินแดนของคุณโดยคลิกที่นี่นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อสายด่วน NAPWHA อย่างเป็นความลับได้ที่หมายเลข 1800 259 666 อีกด้วย

ถ้าฉันเข้ารับการรักษาเอชไอวี จะช่วยป้องกันคู่นอนของฉันได้อย่างไร

การรับการรักษาเอชไอวีทำให้คุณมีสุขภาพดี และไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปยังคู่นอนของคุณได้ เพราะยาเอชไอวีลดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายจนไปถึงระดับที่ตรวจไม่พบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่นอน

ได้ (หรือเรียกว่า ตรวจไม่พบเชื้อ = ไม่ถ่ายทอดเชื้อ) (U=U / Undetectable = Untransmittable) โดย 98% ของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาในออสเตรเลียเป็นผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ U=U

เพื่อนของฉันคิดว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวีแต่ไม่ยอมไปตรวจ จะช่วยเหลือเค้าได้อย่างไร

ถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวี เค้าสามารถติดต่อ NAPWHA เพื่อรับคำแนะนำอย่างเป็นความลับได้ที่หมายเลข 1800 259 666 นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยเค้าได้ในการไปที่ศูนย์ตรวจด้วยกันหรือการสั่งชุดตรวจเอชไอวีที่บ้านด้วยตนเองฟรี ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการรับการตรวจรักษาเอชไอวีนั้นมีอยู่ในหน้านี้แล้ว โปรดคลิกเมนูเพื่อเลือกรัฐหรือดินแดนของคุณ

เพื่อนของฉันมีเชื้อเอชไอวีแต่ไม่ยอมรักษา จะช่วยเค้าได้อย่างไร

ถ้าคุณรู้จักใครที่มีเชื้อเอชไอวีและจำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือการรักษา เค้าสามารถติดต่อ NAPWHA เพื่อรับคำแนะนำอย่างเป็นความลับได้ที่หมายเลข 1800 259 666 หรือหากเค้าอยากคุยกับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของตนเองอย่างเป็นความลับ โปรดติดต่อNAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย

การมีเชื้อเอชไอวีจะมีผลต่อการขอวีซ่าเพื่อพำนักถาวรในออสเตรเลียหรือไม่

ในปัจจุบัน การขอสิทธิพำนักถาวรในออสเตรเลียจำเป็นต้องมีการตรวจเอชไอวี เราเข้าใจดีว่านี่เป็นข้อกังวลสำหรับผู้ที่วางแผนจะขอสิทธิพำนักอาศัยถาวร แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะ ชะลอการตรวจออกไป การรับการรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยยืดชีวิตของคุณและป้องกันคู่นอนของคุณจากการได้รับเชื้อเอชไอวี

HIV AIDS Legal Centre (HALC) ได้พัฒนาคู่มือเกี่ยวกับเอชไอวีกับกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยสถานะและการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอสิทธิพำนักถาวร คุณสามารถอ่านคู่มือนี้ได้ที่นี่ (มีฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฉันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับการรักษาเอชไอวีสำหรับผู้ไม่มีสิทธิเมดิแคร์ ได้จาก Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual Health Medicine (ASHM) 

การค้นหาผู้สามารถสั่งยาเอชไอวี/เพร็พ: แผนที่ผู้สั่งยาของ ASHM มีข้อมูลที่อัพเดทเกี่ยวกับพิกัดและรายละเอียดติดต่อของผู้สั่งยาเพื่อการจัดการและรักษาเอชไอวีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย คุณสามารถระบุผู้สั่งยาที่อยู่ใกล้คุณได้ โดยใช้แผนที่ผู้สั่งยาดังกล่าวนี้ เพื่อเข้าถึงบริการดูแลรักษาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

ถ้ายังมีข้อสงสัยอื่น ควรติดต่อใคร

แพทย์ของคุณ เภสัชกรในพื้นที่ และผู้ให้บริการเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถตอบข้อสงสัยของคุณได้ (โปรดติดต่อ NAPWHA เพื่อรับบริการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ที่มีในทุกรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อสายด่วน NAPWHA ที่หมายเลข 1800 259 666 ได้อีกด้วย

Share This